Att skicka rapporter med e-post

Om flera rapporter skapas samtidigt (som när flera fakturor markerats under Ekonomi> Fakturering > Fakturor) skickas rapporten direkt till respektive kund. Om en enda rapport skapas har du möjlighet att ändra brevets innehåll och mottagare.Ange text för e-postinnehåll

När en rapport skickas ut via e-post kommer själva rapporten att bifogas som en pdf-fil. Textinnehållet i brevet kan du anpassa:

  1. Gå till Inställningar > Rapportmallar och välj den rapport vars text du vill ändra
  2. Skriv in texten i fältet "Textmall"Automatiskt bifoga fil när en rapport skickas via e-post

Den här funktionen är användbar för att automatiskt bifoga kartor, bokningsvillkor eller liknande när en bekräftelse eller faktura skickas ut. Gör som följer:

  1. Gå till Kontaktregister > Anläggning(ar) och välj fliken "Dokument". Lägg till de filer som du vill kunna bifoga automatiskt
  2. Under Inställningar > Rapportmallar kan du välja den rapport med vilken du vill bifoga en fil
  3. Under "Vid e-post bifoga" kan du sedan välja bland de dokument du lade till i första steget