På detta sätt kan inpassering i Metra (med wellnessnycklar) användas tillsammans med Wellness.

  1. Skapa personen i BRP.
  2. Sök personen i kassan och sälj ett abonnemang eller värdekort.
  3. Läs in nyckeln med Metra-läsaren när köpet slutförs. (Personen
    synkas med Metra)
  4. Sök och öppna personen i BRP (personkortet).
  5. Klicka "Synkronisera". Personen synkroniseras med WS (utan kortnummer).
  6. Sök upp personen i WS.
  7. Lägg nyckeln i TGS-läsaren och tryck "Tilldela nyckel" i WS-klienten.