Child pages
  • Övningsläge
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Övningsläge

För att växla till Övningsläge väljer man menyvalet "Hjälp > Växla till övningsläge". BRP kommer då startas om och köra mot en övningsdatabas. Första gången detta görs måste BRP hjälpa till att skapa upp en extra databas, kontakta BRP support för att få hjälp med detta.

I övningsläget visas BRP med en rosa ram och med texten "ÖVNINGSDATABAS" längst ner så man tydligt ska se att man inte är i den skarpa databasen.

I övningsläget är en del funktioner inaktiverade, t.ex. E-post och SMS för att man inte av misstag ska skicka meddelanden till slutkund från övningsdatabasen.
Kontrollenheten är också inaktiverad vilket också medför att kassan har begränsad funktion i enlighet med bestämmelser ur kassalagen.
Även kommunikation med extern hårdvara som kortläsare, SafePay, etc stängs av i övningsläge.

  • No labels