Child pages
  • Massändring av abonnemangsprodukt och kundtyp
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Beskrivning funktion

Denna funktion kommer man åt via abonnemangslistan. Markera de abonnemang som ska ändras och högerklicka. 

Välj "Ändra produkt och kundtyp" (Om kundrutiner inte är på står det bara "Ändra produkt")

 

Rättighet

För att komma åt menyn krävs rättigheten "Abonnemang - Massbyta produkt och kundtyp"

Ändring av produkt

Detta ändrar även dimensionerna på abonnemanget om dessa är satta på den nya produkten.

Att ändra produkt på abonnemang på detta sätt resulterar inte i ett abonnemangsbyte som syns i statistiken utan det är enbart produkten och eventuellt dimensionerna som ändras på ett existerande abonnemang. 

Ändra kundtyp

Endast möjligt om man har aktiverat kundrutinerna. 

Ändring av kundtyp sker på användarna av abonnemangen. Om man väljer kundtyp student föreslås standard-brytdatum som används i kundrutinerna. 

Användare som redan har kundtypen man byter till kommer inte få kundtypsslut ändrat utan kommer behålla tidigare värde. 

Uppdatering av pris

Om updatera pris är urkryssat sker ingen ändring av pris på abonnemangen. 

Annars kommer abonnemangens pris räknas ut utifrån den nya produkten och kundtypen. Om abonnemanget har en prisgaranti sätts en framtida prisändring vid prisgarantins slut. 

Tidigare framtida prisändringar kommer rensas för samtliga abonnemang man gör massändringen på om man väljer att uppdatera pris. 

Info-rutan

När man gjort sina val i bytes-dialogen och trycker på Ok får man en info-ruta om prisändringar samt ändringar av kundtyp som kommer ske om man fortsätter. Även byte av abonnemangsprodukten visas. 

 

 

  • No labels