Child pages
  • Avisering av autogirodebitering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

Avisiering av autogirodragning avtalegiro och direct debit.

Denna funktion riktar sig främst till er som använder kundkonto som dras via autogiro eller avtalegiro. Om inte kundkonto nyttjas är det inte nödvändigt eftersom beloppet då redan är aviserat i abonnemangsavtalet. I och med att beloppet som dras via skiljer sig från månad till månad så kan ni skicka ut en specifikation till kunden inför dragningen. Om ni trots detta vill skicka för alla autogirofakturor och inte bara kundkonto, kolla med er utgående e-postserver om dom kan hantera den stora mängden mail som skickas.

  • Kunden får en pdf-faktura via e-post.
  • Aviseringsfakturan upprättas i samband med att autogirofilen skapas och skickas sedan via fakturadistributionen

 

OBS

Tänk på att Bankgirot kräver att kunden aviseras senast 8 dagar före dragning.
För att kunna använda aviseringen måste ni skapa debiteringsfilen minst 8 dagar i förväg.


Inställningar på personkortet för varje kund.

 

InställningVärdeBeskrivning
Personkort > Faktura > FakturaaviseringavInget aviseringsmail skickas

– " –

Aviseringsmail skickas alltid.
– " –endast kundkonto (förvald)

Aviseringsmail skickas enbart för kundkontot.
Har fakturan både abonnemangsavgifter och kundkontoskulder så visas även abonnemangsavgifterna.

 Exempelfaktura

 Anläggning som visas på fakturan kommer från:

    • om fakturan har både kundkonto-poster och abonnemang så kommer anläggningen från abonnemanget. 
    • om inställningen "Debitera kundkonto per bolag" = ja och fakturan enbart har kundkontoposter blir anläggningen första bästa på bolaget.
    • om inställningen "Debitera kundkonto per bolag" = nej så skapas en faktura per anläggning,

Exempelfaktura.pdf

  

 

  • No labels