Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 57 Next »

Menyn "Bokning"

Bokningar
Planeringslistor

Menyn "Statistik"

Ekonomisk statistik

Dessa statistiker kan nås via menyn "Statistik" om den inloggade användaren har användarrättigheterna "Ekonomi, statistik"

Försäljning
Verifikatsammanställning
Abonnemang (statistik) 
Omfördelning värdekort 

Övrig statistik 

Dessa statistiker kan nås via menyn "Statistik" om den inloggade användaren har användarrättigheterna "Ekonomi, övrigt".

Besök
Beläggningsgrad

Bokningstillfällen per veckodag
Bokningar (statistik)
Bokningar per kund
Gruppaktiviteter (statistik)
Marknadsaktiviteter (statistik)
Medlemsrapport
Närvarostöd
Start Slut
Tjänstebokningar
Åldersfördelning (statistik)
Prospektrapport 

Mål

Mål beläggningsgrad
Summerat värde av tjänstebokningar i vy 

BRP Online

Medlemsanalys

Abonnemangsstatistik

Nyckeltal intäkt per medlem

  • No labels