Child pages
  • Lägg till attestant
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Lägg till persongruppen på attesteraren

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Attestera tidrapporter" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är påslagen, kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

Koppla attestanten till alla anläggningar där det finns anställda som ska attesteras

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Anläggningar", klicka på "Papper/penna"
  • No labels