Child pages
 • Lägg till personal till tidrapporteringen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Current »

 

Sätt anställningsform på person 

 1. Sök upp personen
 2. Under fliken Personal välj Anställningsform

 Kontrollera anställningsnummer 

 1. Sök upp personen
 2. Under fliken Personal, kolla att fältet Anställningsnummer stämmer med lönesystemet

 Lägg in kortnummer på person (vid användning av stämpelklocka)

Se Registrering av kort och armband

Skapa och koppla resurs till person

 se Resurser

Lägg till personen i persongrupp för attestering

 1. Sök upp personen
 2. Fliken Marknad, klicka på "Papper/penna" bredvid Grupper
 3. Markera grupp
 4. Klicka "Lägg till"

 Koppla personen till anläggningar som personen jobbar på

 1. Sök upp personen
 2. Fliken "Personal"
 3. Anläggingar, klicka på "Papper/penna"
 4. Välj anläggningar
 5. Klicka "Spara"
 • No labels