Child pages
  • Debitering av abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Next »

Video: Debitera ett abonnemang

Månadsdebitera abonnemang

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Katalog för autogirofiler" ställs den katalog in där filer för autogirodragningar och medgivanden skapas och dit de filer som läses in i BRP arkiveras. BRP:s Support hjälper till att ställa in detta. Skicka dragningsfilen efter att resultaten från månadens medgivandesändningar kommit, men i god tid innan löning eftersom en första dragning den 25:e ger bäst resultat.

Tips: Det kan vara en bra idé att använda en separat kassaenhet för autogirodragningarna. Då blir det en separat kassarapport över dem. Detta görs genom att skapa en ny kassaenhet, förslagsvis med namnet "Autogirokassa" och koppla den till en användare. Logga sedan in som den användaren när det är dags att göra autogirodragningar eller att hämta autogirofiler.

Debitera AutoGiro-abonnemang

Ekonomi > Fakturering > Debitera AutoGiro-abonnemang

Välj den månad abonnemangen skall debiteras för. Om det är mars och dragningen ska vara för april så välj "Debitera för: april". Klicka på "Sök". Nu visas alla giltiga AutoGiro-abonnemang som inte dragits för den valda månaden.

Markera de abonnemang som ska debiteras (välj alla med "Ctrl-A"). Klicka på "Fakturera". Nu debiteras alla abonnemang för en period - vanligtvis en månad. Finns abonnemang kvar i listan beror det på att förra månadens betalning inte är gjord. De abonnemangen kan då debiteras en gång till för att öka "Debiterad till" med ytterligare en period. Kostnaden för debiteringen faktureras kunderna och om det är valt att inkludera kundkonto så inkluderas även kostnaden för eventuella köp som gjorts mot kundkontot.

Allmänt

Ett abonnemang har en eller flera nyttjare samt en betalare. Abonnemanget kan också ha en betalarorganisation. Man kan också ange hur stor del av abonnemanget som företaget ska betala.

"Debitera autogiroabonnemang" berör aldrig tidigare fakturor. Om tidigare autogirofakturor studsat kan man dra dem igen genom att gå in under Ekonomi > Fakturering > Fakturor och skapa ytterligare en dragningsfil med Autogiro-knappen.

Ej Autogiroabonnemang (pappersfakturor)

Abonnemang som inte är av autogirotyp debiteras från Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang". I listan visas de aktiva abonnemang som är markerade att ingå i debiteringsrutinen samt inte är debiterade längre än valt datum. Observera att abonnemangen bara debiteras ett intervall vilket nödvändigtvis inte är fram till det datum man angav.

När man väljer "Fakturera" så visas en dialog med hur många abonnemang som är markerade, hur många fakturor som kommer att skapas samt eventuella kundkontoskulder. Här ges även möjligheten att välja förfallodag, om fakturorna ska skrivas ut samt om kundkontoskulder ska tas med. Om man väljer att fortsätta med debiteringen så debiteras de abonnemang man har markerat ett intervall och sedan skapas en faktura per betalare. Har en betalare flera abonnemang så samlas dessa ihop på en faktura. Sedan ges en möjlighet att skriva ut fakturorna.

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) kan man ange om man vill att kundkontoskulderna ska inkluderas eller ej vid faktureringen. Detta värde kan man också ställa in vid varje debiteringstillfälle.

Extra engångsbetalning för autogiroabonnemang

Extra engångsbetalning innebär att man anger en summa på abonnemanget som blir ett engångsbelopp som adderas vid nästa autogirokörning. Man kan sätta detta värde direkt på abonnemanget eller genom att gå till menyn Produkter > Abonnemang, söka fram abonnemanget, högerklicka och välja "Lägg till extra betalning...". Detta påverkar inte hur mycket en eventuell betalarorganisation betalar. Man kan även ange ett negativt belopp. Skulle totalsumman bli noll eller lägre skapas ingen autogirofaktura och engångsbeloppet minskas med så mycket som användes för att nolla fakturan.

Abonnemang som faktureras månadsvis

Följande inställning på abonnemangsprodukten gör att abonnemanget debiteras månadsvis.


(Klicka på bilden för att få den större)

Priset på abonnemanget ska vara satt till priset per månad. Vid försäljning i kassan kommer BRP att föreslå att kunden ska betala första månaden kontant.

För att skapa fakturor för abonnemang, använd dialogen Ekonomi > Fakturering > "Debitera abonnemang".

  • No labels