Child pages
  • Benify/Wellnet/S&P teknisk dokumentation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Integration

BasURL är exempelvis


Anrop

Anropet sker med en http POST innehållande Xml.
Skicka alltid med headern:

  Xml:en valideras mot den xsd som ligger på: 

 

Anropen för Benify sker mot:

 

Anropen för Wellnet sker mot:

 

Anropen för S&P sker mot:

 

Anropen för Actiway sker mot:

Apinyckel

Api-nyckel av typen 'partner' krävs för alla anrop. Denna nyckel tillåter endast anrop från i förväg bestämda IP:n och läggs in manuellt av BRP:s support.

Exempel:

 

 

Exempel

Observera:

  1. priceincvat är priset i öre inklusive moms. 
  2. ordernr är beställningsnummer hos benify|wellnet|sop|actiway och hamnar som märkning på fakturan i BRP. "Avser beställning 1234567 hos Benify"
  3. Man ha en eller flera orderItems
Anrop
Svar

Vid fel:

TagFormatFörklaring
messageSträngLäsbart meddelande
codeNummerFelkoder
debuginfoSträngMer utförlig information om felet

Engelska används som språk för eventuella felmeddelanden.

 

När det går som det ska:

TagFormatFörklaring
order Den skapade ordern
numberNummerOrdernummer
createdTidpunktNär ordern skapades
orderedby Beställaren, obs behöver inte helt överensstämma med det som angavs i anropet men den ordern faktiskt skapades på
personnumberPersonnummerBeställarens personnummer
numberNummerBeställarens kundnummer i BRP
firstnameSträngBeställarens förnamn
lastnameSträngBeställarens efternamn
streetSträngBeställarens adress gata
postalSträngBeställarens adress postnummer
citySträngBeställarens adress stad
countrySträngBeställarens adress 2-bokstavslandskod enligt ISO 3166
businessunit Den anläggning som order är gjord på
nameSträngAnläggningens namn
organization Organisationen som order hör till
numberSträngOrganisationsnummer
nameSträngOrganisationens namn
product Produkt som ingår i beställningen
numberSträngProduktnummer i BRP
typeSträngProdukttyp
nameSträngProduktnamn
sumexvatNumberOrders totalpris exklusive moms i ören
vatsum Moms
rateNumberMomssatsen i procent
amountNumberMomsdelen i ören
sumNumberTotalpriset på ordern inklusive moms i ören
lefttopayNumberHur mycket det är kvar att betala på ordern, ska alltid vara 0 ty ordern betalas av fakturan
markSträngOrder markering
invoice Faktura
numberNummerFakturans nummer i BRP
ocrnumberNummerFakturans OCR-nummer
totalamountNummerFaktura värde i ören
restNummerKvar att betala på fakturan i ören
invoicedateDatumFaktura datum
duedateDatumFakturans förfallodatum
markSträngFaktura markering. Sätts till "Avser beställning 1234 hos Benify|Wellnet|Sop|Activway" om ordernr anges vid anrop.

Inställningar

Inställningen "Använd förnya i partnerorder". Om satt tillåts att renew sätts på abonnemang. 

  • No labels