Child pages
 • Import av värdekort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Endast BRP-anställda har för tillfället åtkomst till detta i verktygsmenyn under Ekonomi->Kassa->Värdekort.

Det finns möjlighet att importera värdekort från en excelfil. Filen ska innehålla följande kolumner

 • number
 • product
 • amount - ursprungligt belopp
 • leftToUse - belopp kvar
 • totalUnits - ursprungligt antal klipp
 • unitsLeft - antal klipp kvar
 • validUntil - datum, ett år framåt om fältet lämnas tomt
 • receiver - namn på person, läggs in under fältet "Mottagare (för rapport)".
 • cardnumbers
 • customerExternalId - om fältet har ett värde så sker koppling till person i BRP med detta externa id.

Kolumnerna amount , leftToUse , totalUnits och unitsLeft ska vara formaterade som tal. Övriga som text.

ObsExternt id på person är varchar. Kolumnen måste vara formaterad som text, annars så läses 123 som 123.0 och matchar ej.

Se följande exempel: Värdekort.xls

 

 

 

 • No labels