Child pages
 • Äldre flöde för indrivning med Creno
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indrivning med Creno

Detta manuella förfarande kommer att avvecklas.

Skicka fakturor till indrivning

 1. Ekonomi > Fakturering > Fakturor
 2. Välj "Obetalda" för att se samtliga obetalda fakturor.
 3. Markera de fakturor i listan som ska skickas till indrivning.
 4. Klicka på den nedre indrivningsknappen. Nu skapas en indrivningsaktivitet.

Indrivningsaktiviteter

 1. Ekonomi > Fakturering > Indrivningsaktiviteter.
 2. Markera indrivningsaktiviteter som ska överföras och som ännu inte är behandlade.
 3. Klicka på knappen "Skapa fil" (Opprett fil). Nu skapas filer som kan skickas till Creno.
 4. Du får en fråga om du vill skicka filerna.

Om du inte vill skicka filerna direkt kan du välja att skicka dem vid senare tillfälle genom att klicka "Skicka fil" (Send fil).

Hämta resultat från Creno

 1. Ekonomi > Fakturering > Indrivningsaktiviteter.
 2. Klicka på "Hämta resultatfiler".
 3. Du får en fråga om du vill läsa in hämtade filer.

Om du vill läsa in hämtade filer vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att gå till Ekonomi > Fakturering > Importera OCR-fil.

Registrering av inbetalning i BRP

Om betalning registreras i BRP kan detta meddelas till Creno.

 1. Ekonomi > Fakturering > Fakturor
 2. Sök upp aktuell faktura.
 3. Markera aktuell faktura och klicka på "Betala" och registrera betalningen.
 4. Gå till Ekonomi > Fakturering > Indrivningsaktiviteter.
 5. Markera aktuell indrivningsaktivitet. Den är nu av typen "Betald leverantör".
 6. Klicka på "Skapa fil". Nu skapas filer som kan skickas till Creno.
 7. Du får en fråga om du vill skicka filerna.

Om du inte vill skicka filerna direkt kan du välja att skicka dem vid senare tillfälle genom att klicka "Skicka fil".

 • No labels