Child pages
  • Fakturera internetbokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Alla bokningar hanteras på ett likartat sätt oavsett om de bokats via er webbokning eller av er personal direkt i BRP. Det finns dock ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid fakturering av webbokningar och det är hanteringen av "övergivna" bokningar. Se Automatisk avbokning av övergivna bokningar för mer information. Om ni önskar fakturera era webbokningar behöver era rutiner och inställningar för avbokningsfunktionen synkroniseras.

  • Väljer ni att alltid fakturera era webbokningar rekommenderar vi er att i BRP konfigurerar en relativt lång tid innan borttag av bokningar sker.
  • Ska bokningar endast faktureras i undantagsfall rekommenderar vi att tiden sätts tillräckligt för att ni i era rutiner ska hinna bevaka om det finns bokningar som ska faktureras.

Se Fakturering för information kring fakturering

  • No labels