Child pages
  • Felanmälan info
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Felanmälan

Vissa ärendetyper ligger utanför vår kontroll och vi kan inte lösa dessa. Ofta rör dessa ärenden hårdvara och driftsmiljö som ni själva ansvarar för. Misstänker ni att ärendet omfattar hårdvara eller driftsmiljö så kontakta den som ansvarar för driften på anläggningen. För att ni snabbare ska få hjälp med dessa ärenden har vi satt ihop en checklista som hjälper er att avgöra vid vilka tillfällen som ni behöver vända er direkt till er IT-leverantör respektive till BRP. Hjälpen avser Betalterminal, Kvittoskrivare, skrivare och läsare från Gantner.

För att snabbt kunna hjälpa er är det viktigt att er felanmälan innehåller så detaljerad information som möjligt.

Att göra en felanmälan

För att kunna hjälpa er med er felanmälan önskar vi följande information från er:

  • Namnet på aktuell anläggning
  • Förväntat resultat:
  • Faktiskt resultat:
  • Namn, direkttelefonnr samt e-postadress till anmälaren på anläggningen:
  • Problembeskrivning till BRP:s support:
    Beskriv ert problem så noggrant ni kan. Var noga med att uppge var i systemet problemet uppstod (vilken bild/dialog). Beskriv så detaljerat som möjligt vilket data ni arbetade med när problemet uppstod. Det kan vara t.ex. kundnummer, fakturanr, kortnr, kvittonummer, journalnummer eller liknande. Om problemet gäller en sökning (t.ex. statistik, personlista eller kassaremsa), ange vilka sökkriterier som har angetts.
  • Bifoga gärna en skärmdump

Felanmälan betalterminal

Exempel:
Det står "Välkommen" eller "Hypercom" men ni kan inte ta betalt, eller om det tickar fram siffror

Oftast beror detta på att BRP inte har någon kontakt med betalterminalen och det räcker ibland med att dra ut strömsladden ur terminalen, sätta i den igen och starta om BRP. Om betalterminalen fortfarande inte svarar så behöver ni kontakta er "superanvändare" (SA). Om SA inte kan lösa problemet så registrerar SA en felanmälan i BRPs ärendehanteringssystem Zendesk.

Felanmälan behöver innehålla följande information:

Fyll i fälten markerade med (B) vid beställning av betalkortsterminal. Vid en felanmälan ifylles samtliga fält.

Ange "Felanmälan betalkortsterminal" som rubrik vid felanmälan
Ange "Beställning av betalkortsterminal" vid beställning

Fält

Beskrivning

(B) Datornamn:

Från menyn Hjälp > Systeminformation

(B) Properties:

Från menyn Hjälp > Systeminformation

(B) Var är betalterminalen placerad:

T.ex. reception1, kassa2

(B) Betalterminalsleverantör:

T.ex. Auriga

En beskrivning av problemet:

Beskriv i vilken situation problemet uppstår samt innehållet i eventuella felmeddelanden. Beskriv även vilket resultat ni hade förväntat er och vilket resultat ni erhöll.

Problemet uppstod :

Datum och klockslag

Problemet uppstår :

Första gången nu/ibland/ofta

(B) Kontaktperson:

Gärna namn och direknr till den som först anmälde problemet om vi behöver kompletterande information

Felanmälan kvittoskrivare

Om ni inte får ut något kvitto kan ni starta om skrivaren och sedan prova att skriva ut kvittot igen ("F7").

Om kvittoskrivaren klipper av kvittot på fel ställe ska alltid er "superanvändaren" (SA) kontaktas för att registrera en felanmälan i BRPs ärendehanteringssystem Zendesk. Vid övriga problem med kvittoskrivaren ber vi er att vända er direkt till er kvittoskrivarleverantör.

Felanmälan/beställning behöver innehålla följande information:

Fyll i fälten markerade med (B) vid beställning av konfigurering av kvittoskrivare. Vid en felanmälan ifylles samtliga fält.

Ange "Felanmälan Kvittoskrivare" som rubrik vid felanmälan
Ange "Beställning av konfigurering av Kvittoskrivare" vid beställning

Fält

Beskrivning

(B) Datoramn:

Från menyn Hjälp > Systeminformation

(B) Properties:

Från menyn Hjälp > Systeminformation

(B) Var är kvittoskrivaren placerad:

T.ex. reception1, kassa2

(B) Skrivarmodell/enhetsbeteckning:

T.ex. Orient, Star

(B) Koppling:

Parallell, seriell, Nätverk

Drivrutin eller direktutskrift:

 

(B) Driftsmiljö:

Tung klient, terminalserver

(B) Kvittoskrivarmodell:

T.ex. Orient, Epson TM88IV, Star TSP700, etc

En beskrivning av problemet:

Beskriv i vilken situation problemet uppstår samt innehållet i eventuella felmeddelanden. Ange även om kvittot klipps 1 gång men på fel ställe eller om kvittot blir klippt flera gånger

Problemet uppstod :

Datum och klockslag

Problemet uppstår :

Första gången nu/ibland/ofta

(B) Kontaktperson:

Gärna namn och direktnr till den som först anmälde problemet om vi behöver kompletterande information

Felanmälan skrivare

Kontrollera att BRP har skapat rapporterna genom att förhandsgranska dessa. Kontrollera även att skrivaren finns angiven i BRP.
Om rapporterna har skapats men ni inte kan skriva ut dessa pga att skrivaren inte fungerar ber vi er att vända er direkt till er hårdvaru/IT-leverantör.

  • No labels