Child pages
  • Inställningar Visning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Visning)

Visa meddelanden vid inpassering:

Om kunden som passerar har något meddelande under fliken "meddelanden" så kommer en fråga upp i inpasseringsfönstret om man vill läsa meddelandet.

Dölj internt meddelande:

Detta val hindrar meddelandet från att visas på personkortet om man inte aktivt väljer att se innehållet.


Dölj internt meddelande vid bläddring:

Detta val gör att interna meddelanden ej dyker upp när man använder bläddringsknapparna (nästa, föregående) högst upp på person- och organisationskortet

Visa internt meddelande i bokningsschemat:

Visar en informationsikon om bokande person har ett internt meddelande.

Visa paketikon i bokningsschemat:

Visar en paketikon om beställningen är en del av ett paket.

Visa namn i veckolayout:

 

Defaultmall för namnutskrift i scheman:

Kan ställas in per vy i menyn Produkter > Inställningar > Vyer. Information om hur mallarna kan konfigureras finns på följande sida: Bokningsschema mallkonstanter

Visa beläggningsgrad ovanför bokningsschemat:

 

Visa kundnummer i beställningspanelen:

 

Visa deltagare i statusraden:

 

Visa rutnät över bokningar:

 

Dölj organisation i planeringslistan:

 

Visa kortnummer i inpasseringsdialogen:

Om kortnumret ska visas ovanför namnet på personen som passerar in i inpasseringsfönstret.

Visa andra anläggningars vyer:

Tillåter att man kan se vyer som tillhör en annan anläggning än den man är inloggad på.

Filtrera på tjänst i bokningsschemat:

 

Använd lokala persongrupper:

 

Visa varubokningar i schemat:

Gör att varubokningar kopplade till resurser visas i bokningsvyn, även om de inte hör till en tjänstebokning.

Längd (min) för varubokningar i schemat:

 

Välj anläggning vid gruppaktivitetsbokning på webben:

 

Antal dagar framåt som visas i internetscheman:

 Anger antal dagar som visas i bokning på webb samt app.

Visa statisk titel på webbokningen:

 

 Standardval för abonnemangsrelation på organisationskort:

Avgör vad filtret på organisationskortets flik Abonnemang ska visa som standard.

0=Alla, 1=Betalarorganisation, 2=Betalarens organisation, 3=Nyttjarens organisation

Utökad kontroll av skrivfält:

 Aktiverar krav på att specifika skrivfält måste vara ifyllda.

  • No labels