Child pages
  • Inställningar Bokning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Bokning)

Öppna beställningspanelen vid bokning:

När detta är valt så öppnas beställningspanelen med automatik i samband med en bokning.

Använd in- och utcheckning för tjänstebokningar:

Aktivera här för att kunna använda er av funktionen in- och utcheckningar för tjänstebokningar.

Använd e-postadress från:

Ni kan själva ställa in om e-post som skickas manuellt genom BRP ska ha anläggningens eller den inloggade användarens avsändaradress. Denna avsändare används även vid massutskick.

Välj bokare vid bokning:

 

Räkna pris på paketdelar utifrån paketets antal:

 

Ange anledning för avbokning:

Används om man vill kräva att personalen som avbokar något skriver en anledning till varför man gör en avbokning.

Sök person via lista:

 

Visa reservlistan efter avbokning:

Denna funktion visar reservlistan med kunder som önskar boka tjänsten om den blir ledig/avbokad.

Sortera deltagarlistor på efternamn:

 

Använd bokningslistor på reservlistor:

 

Använd skyltning på tjänstebokningar:

 

Använd möblering på tjänstebokningar:

Aktivera detta val för att börja använda funktionen möblering på tjänstebokningar.

Tillåt abonnemangsbokningar att inte ligga strikt följd:

 

Använd bekräftelse av bokningar:

 

Ange antal för gruppaktiviteter vid bokning:

Om ni inte vill använda det antal platser och det antal reserverade drop-in-platser som angivits på gruppaktivitetsprodukten så aktivera denna funktion, då kommer ni kunna välja dessa värden själv vid planering av gruppaktiviteter.

Påminnelse om bokningsbekräftelse:

Påminner kunden via e-post om att bokningen måste bekräftas.

Nya beställningar är preliminära:

Alla nya beställningar är preliminära fram till att en annan status sätts. Inga avbokningsavgifter tas ut på en bokning som fortfarande är preliminär.

Avprickning på arrangemangsdeltagare:

 

Boka automatiskt in deltagare på arrangemangsgruppaktiviteter:

 

Koppla varubokning till vald resurs:

 

Dagar för preliminärbokning:

 Antal dagar fr.o.m. beställningens startdag som beställningen ska vara preliminär till när man kryssar i preliminärrutan. Anges som negativt värde. -7 är lika med 7 dagar fram i tiden.

Skicka SMS vid inbokning från reservlista:

Används om man vill skicka SMS till kunder så att de blir varse om att de har blivit inbokad från reservlistan och fått en ordinare plats. E-post skickas alltid oavsett om SMS används eller inte.

Påminn om att skicka bekräftelse vid nya bokningar med produktetikett

Inställningen anger en produktetikett. BRP frågar automatiskt om bekräftelse ska skickas när man stänger beställningspanelen för nya beställningar som inehåller någon produkt med denna etikett.

Marknadsaktivitetstyp att skapa från bokning

När man har valt en typ här så går det i bokningsschemat att högerklicka på en bokning av en personalresurs och välja "Skapa marknadsaktivitet". Internt och externt meddelande från bokningen läggs även in som noteringar på marknadsaktiviteten.

Fråga om ny beställning vid bokning på fullt debiterad beställning

Detta gör möjlighet att stänga av frågan "Beställningen är fullt debiterad. Vill du skapa en ny beställning?" som är påslagen som standard.

Förhindra ordinarie bokning vid kollision med reservplats

Förhindrar ordinarie bokning under samma tidsperiod som kunden redan har bokat en reservplats på.


  • No labels