Child pages
  • Inställningar Bokföring
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Bokföring)

Fakturajournal, per faktura:

Varje fakturajournal innehåller ett verifikat som anger hur transaktionerna är fördelade över olika konton och dimensioner, detta val ger ett verifikat per faktura.

Inbetalningsjournal, per dag:

När denna ruta är ikryssad skapas en journal per dag för det intervallet som behandlas, i annat fall skapas en journal för hela intervallet.

Verifikatserie Fakturor:

 

Verifikatserie Inbetalningar:

Ett prefix till verifikatnumret som kan skrivas ut på rapporten. Varje prefix får en egen nummerserie.

Verifikatserie Kassarapporter:

 

Verifikatserie Kassarapportssammanställningar:

 

Verifikatserie Periodisering:

 

Verifikatserie Lager:

 

Skriv ut verifikatnummer:

Avgör om verifikatnummer skrivs ut på rapporten eller om fältet lämnas tomt så man kan fylla i det manuellt. Denna inställning gäller för alla typer av journaler.

En fil per verifikat:

 

Visa nettobelopp på journaler:

Om ikryssad kommer verifikaten att exporteras med nettobelopp istället för separerade debit/kreditposter.

Exkludera klipp från försäljningsstatistik:

 

Målfil för verifikationsexport:

 

Arkivkatalog för inlästa verifikatfiler:

 

Mall för verifikatexport:

Om man använder bokföringsprogram som BRP har fördefinerade mallar för verifikat till så skriver man in mallen här.

Teckenkodning för verifikatfil:

 

Automatisk export av verifikat:

 Standardvärde = Ja. Kräver också schemalagd aktivitet. Välj bort denna om flera bolag i installation och inte alla ska exporteras automatiskt.

Bokför omatchade inbetalningar på:

 Alternativ: (Matchningsdag/Betaldag). Standardvärde = Betaldag. Denna Inställning styr defaultvärdet man kan ändra vid matchningstillfället.

  • No labels