Child pages
  • Inställningar Internetvisning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Visa beställarens initialer på bokningar i schema

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Internetvisning)

När en inställning ändras träder den inte omedelbart i kraft. För att den ska göra det måste
man gå till http://<server>/<sökväg till BRP>/mesh/about.action. När man går till den länken kommer alla inställningar att laddas om.
<server> är adressen till servern där BRP körs.
<sökväg till BRP> är oftast brp men kan också vara något annat.

Exempel
http://example.com/brp/mesh/about.action

Förklaring till uppgifter

URL till internetbokning:

Anges på följande sätt: http://www.anläggning.se/brp/mesh/

URL till egen ccs-fil:

Sökväg till en extern css-fil för webben som läggs på efter eventuell custom.css som ligger på servern.

Visa registreringsformulär på startsidan:

Inmatningsrutorna för att registrera sig som ny kund visas direkt under inloggningsuppgifterna på förstasidan. Denna kan användas även om "Nyregistrering av användare" inte är påslagen.

Visning av fakturor:

Möjliggör för kunden att se sina fakturor i webbokningen.

Visa OCR för fakturor:

Anger om OCR ska visas på fakturorna om "Visning av fakturor" är påslaget.

Visa kunduppgifter vid val av betalsätt:

Visar kunduppgifter för verifiering innan man går till betalning.

Visning av schema:

När denna funktion aktiverats måste minst en resursvy publiceras på Internet. Ni väljer själva vilka resursvyer ni vill publicera genom att på aktuell vy ange att vyn ska visas på Internet. Vyn kommer att presenteras enligt vyns inställningar i BRP.

Visa beställarens initialer på bokningar i schema:

Tjänstebokningar visar vanligtvis "Upptaget" när de blivit bokade. Om man aktiverar inställningen visas istället beställarens initialer.
Initialerna av alla versaler i namnet. Finns inga versaler utgörs de av den första bokstaven i varje ord i namnet. Finns en organisation på beställningen används organisationens namn för initalerna. Annars används personens initialer.

Visa organisationens namn i webbokningsschemat:

Tjänstebokningar visar vanligtvis "Upptaget" när de blivit bokade. Om man aktiverar inställningen visas istället organisationens namn.
Finns en organisation på beställningen används organisationens namn, för privata bokningar visas fortfarande Upptaget.

 

 

Visa resursnamn på tjänstebokningar:

Under menyvalet "Bokningar" listas den inloggades tjänstebokningar. Slår man på denna inställning visas "Resurs" som egen kolumn. I kolumnen listas den/de resurser som används för bokningen.

Visa resursbeläggning i tjänstebokningen:

Anger om man ska kunna visa vilka tider resurser är lediga respektive bokade. Om den här inställningen är vald läggs menyvalet "Visa beläggning" till i internetportalen. Bara de resurser där egenskapen "Använd på Internet" är på kommer att visas. Om även "Bokning av tjänster" är vald går det att boka tjänster (av valfri längd) i resursbeläggningen.

Gruppera "Mina bokningar" på beställning:

Gör att listan under menyvalet "Bokningar" visar beställningar. En beställning kan bestå av flera bokningar.

Lämna meddelande på beställning

Innan en beställning betalas eller bekräftas får användaren möjlighet att ange ett meddelande på beställningen. Meddelandet registreras som Extern notering på beställningen.

Mata in märkning på beställning:

Innan en beställning betalas eller bekräftas får användaren möjlighet att ange märkning på beställningen.

Visa en veckas gruppaktiviteter som standard:

Visar en hel veckas gruppaktiviteter. Lämpligt om ni har få gruppaktiviteter per dag.

Visa lediga platser på gruppaktiviteter:

Visar antal lediga platser inklusive dropiniplatser.

Visa bokbara platser på gruppaktiviteter:

Visar antal lediga platser exklusive dropiniplatser.

Visa totalt antal platser på gruppaktiviteter:

Visar antal platser per pass inklusive de som redan bokats.

Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper:

Låter kunden välja en produktgrupp. Efter valet visas endast produkter som hör till vald grupp.

Visa personalresurser på gruppaktivitet:

Visar vem som leder varje pass.

Visa övriga resurser på gruppaktivitet:

Visar lokalresursens namn.

Produktgrupp för gruppering av gruppaktiviteter:

Anger vilken huvudproduktgrupp som innehåller de undergrupper som ska presenteras i valet om "Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper" aktiverats.

Dölj produktgrupp för gruppering när den är tom:

Visar inte gruppen "Spinning" om inget spinningpass är planerat för den aktuella dagen.

Kolumner i arrangemangslistan:

Anger vilken information om arrangemanget som ska visas i internetbokningen.

Visa ej bokningsbara gruppaktiviteter efter inloggning:

Visar gruppaktiviteter som kunden inte får boka.

Visa alla gruppaktiviteter innan inloggning (endast vid gruppering):

Används för att behålla standardbeteendet om "Gruppera gruppaktiviteter efter produktgrupper" aktiverats.

Max antal dagar i tjänstesök:

Hur många dagar framåt tidsförslag kommer att ges.

Max antal i tjänstesök:

Hur många tidsförslag som max kommer att presenteras.

Visa resurser på bokningsbekräftelse:

Anger om resursnamn ska visas i bekräftelsen.

Byt anläggning i tjänstebokningsflödet:

Om den är satt så ges möjlighet att välja anläggning i "Boka tjänst" samt i "Visa schema".

Referensperson på beställning:

Innan en beställning betalas eller bekräftas får användaren möjlighet att ange en referensperson. Det registreras som "Vår referens:" i Extern notering på beställningen.

Kopiera beställningsmeddelande till bokningar:

Om man har möjlighet att ange ett meddelande vid beställning så anger detta om det meddelandet ska kopieras ut till respektive bokning och inte bara ligga på beställningen.

Dölj gruppaktiviteter bakåt i tiden:

Låter inte kunder se hur belagda gruppaktiviteter varit bakåt i tiden.

Visa beställare av tjänst:

Visar vem som är beställare av en bokning i resursbeläggningen. Förutsätter att "Visa resursbeläggning i tjänstebokningen" är vald.

Standardvärde användarnamn:

Värdet används som förifyllt värde i fältet för användarnamn vid inloggningen i webbokningen. Användbart främst om alla kunder har en e-postadress på samma domän som de använder för inloggning. Då sätts värdet till t.ex. @domain.com.

Varna innan timeout:

Visar en varning innan användaren loggas ut på grund av inaktivitet.

Visa träningsstatistik på webben:

Låter en kund ta del av sin egen träningsstatistik via Internet.

Visa produkter som lista:

Visar abonnemangs- och värdekortsproudukter som en list med beskrivning, totalkostnad och pris istället för dropdownen.

Kräv inloggning på internet:

Omdirigerar till inloggningssidan när man bokar tjänst, värdekort och abonnemang om användaren inte är inloggad.

  • No labels