Child pages
  • Inställningar Lokala anpassningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Lokala anpassningar)

Dessa inställningar används för att göra installationsspecifika förändringar av texter och liknande i BRP. Dessa anpassningar görs normalt av BRP vid leverans.

Anpassade språksträngar:

 

Personkortet:

Anpassning av utseendet på personkortet (förutom texter).

Organisationskortet:

Anpassning av utseendet på organisationskortet (förutom texter).

 

 

Exempel (kunder som inte ska behöva betala över internet):
ifNoRegister.hide=false

 

Exempel personkortet:

Referenskod följer med till faktura mfReferenceCode.hide=false

Markera fält på personkortet med ljusgul färg för att göra det extra tydligt att de skall fyllas i
ifFirstName.highlighted=true
iflastName.highlighted=true
ifMobilePhone.highlighted=true
ifEmail.highlighted=true
ifMailAddress.highlighted=true
ifGender.highlighted=true
ifBirthDate.highlighted=true
ifPersonNumber.highlighted=true

Postadress

ifMailAddress.required=true

ifMailAddress.highlighted=true

 

Exempel organisationskortet:

ifName.highlighted=true

ifOrganizationNumber.highlighted=true

ifInvoiceEmail.highlighted=true

ifInvoiceAddress.highlighted=true

 

  • No labels