Child pages
  • Inställningar Faktura
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Faktura)

Öresavrunda fakturor:

 

Antal fakturakopior:

Ange antal kopior som alltid ska skrivas ut samtidigt med originalfakturan. Ange antalet som ett positivt heltal. Lämna fältet blankt om inga kopior ska skrivas ut.

Markera aldrig en faktura som skickad vid skapandet:

Används om man vill att fakturorna ska ligga kvar som "Ej Skickade" även om man skriver ut den direkt i kassan eller om man skapar fakturan från beställningen. Detta kan användas om man har ett backoffice som alltid skriver ut alla fakturor oavsett om kassapersonalen skrivit ut fakturan eller ej.

Kvitta kreditfaktura mot faktura:

Om ikryssad så blir det förvalt att kvitta kreditfakturan mot fakturan.

Fakturaattest:

Här anges om en eller flera personer/avdelningar måste godkänna beställningen innan en faktura kan skapas, använd semikolon för att separera om flera skall attestera.

Inkludera alla beställningsrader vid fakturering:

 

Använd alltid fakturaadresser före besöksadresser:

Här ändras prioriteringen så att organisationens fakturadress väljs i första hand innan referenspersonens fakturadress (därefter prioriteras besöks-/postadresser).

Fakturadagar:

Det antal dagar som sätts som standard för förfallodatum när en faktura skapas.

Fakturadagar för web:

 

Fakturadagar för organisationer:

 om den saknar värde så används inställningen Fakturadagar både för personer och organisationer.

Exportera fakturaunderlag till:

 

Exportkommando för fakturaprogram:

Sökväg till den katalog där filerna ska sparas.

Format för inkassofil:

Val mellan olika inkassobolag.

Exportkommando för inkassoprogram:

Sökväg till den katalog där filerna ska sparas.

Export till e-post:

 

Aktivera skattereduktion husarbete:

 

Text på kontoutdrag för AvtaleGiro:

 

Produkt för räntefakturering:

Räntefakturering används för att fakturera dröjsmålsräntan på för sent betalda fakturor, här väljs den produkt som är skapad för detta ändamål.

Tillåt betalning av faktura från annat bolag:

 

Koppla faktura till personens organisation:

Ja som standardvärde. Beroende på hur man använder systemet kan man vilja stänga av detta beteende.

Förvälj alla rader vid kreditering

Ja som standardvärde. Inställningen styr om alla rader ska vara markerade för kreditering eller ej initialt när man öppnar krediteringsfönstret.

Tillåt kassabetalning av faktura med status inkasso

Ger möjlighet att betala en faktura i kassan även om den har status "Inkasso".

Tillåt kassabetalning av faktura med status påminnelseservice

Ger möjlighet att betala en faktura i kassan även om den har status "Hos påminnelseservice".

Tillåt betalning av faktura innan faktureringsdag

Ger möjlighet att betala en faktura innan faktureringsdagen. Fakturans inbetalning kommer då med på inbetalningsjournal innan själva fakturan kommer på Fakturajournalen.

Inkludera delbetalningsfakturor som standard

Kryssrutan Inkludera delbetalningsfakturor under Debitera autogiroabonnemang sätts alltid som ikryssad.

Inkludera framtida bokningar vid efterfakturering av värdekort

Vid efterfakturering av klippkort inkludera klipp som betalar bokningar som ännu inte har ägt rum. Standardvärde är Nej.


Använd alltid fakturans personreferens

Visar alltid fakturans kund under "Er referens" även om det finns en referensperson på organisationen.

Använd SFTP för inkassofil

Ska SFTP eller FTP användas för inkasso integrationen.

 

 

receiverProposalFreeText

Fritext som används av finvoice receiver proposal.

Standardvärde ""

Rekommenderat värden, finska och svenska.

Hyväksymällä tämän e-laskuehdotuksen saat jatkossa suoraan verkkopankkiin maksettavaksi Company X-laskut.

Genom att godkänna detta förslag på e-faktura får du i fortsättningen fakturor av Företag X direkt till nätbanken.

 

  • No labels