Child pages
  • Inställningar Installation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Installation)

Adress till Meddelandetjänst:

Adress till server där meddelandetjänsten (messageservice) körs.

Avsändare infomail:

Om smtp-server inte godkänner info@brpsystems.se som avsändare kan annan e-postadress sättas här.

Avsändare uppföljningspunkter:

Om annan avsändare än anläggningens adress önskas för epost som skickas via uppföljningspunkter.

 

IP-adress för webkamera:

Adress till webkamera. Används om samtliga klienter per installation / anläggning ska använda samma webkamera.

Webkameraformat:

 

Sökväg till bilder för import:

 

E-post-server (SMTP):

Adress till SMTP-server. Tillhandahålls inte av BRP.

SMTP användare:

Används om servern kräver autentisering. Tillhandahålls inte av BRP.

SMTP lösenord:

Används om servern kräver autentisering. Tillhandahålls inte av BRP.

SMTP port:

Port som SMTP-servern använder sig av. Tillhandahålls inte av BRP.

 

 

Teckentabell för e-post:

Åsidosätter systemstandard (ISO-8859-1) och tillåter annan teckentabell. UTF-8 är ett vanligt alternativ.

 

 

SMTP-kryptering:

Typ av kryptering som SMTP-servern använder; Ingen, STARTTLS (587) eller SSL (465). Vanliga portnummer inom parentes. Tillhandahålls inte av BRP.

Använd utskriftsdialog:

 

Använd Java utskriftsdialog:

 

Skåpsdatabas:

 

Skåpsdatabas 2:

 

Språk:

 

Avancerade systemrättigheter:

 

Skriv giltighetstid på gantnerkort:

Används om man vill skriva giltighetstid på t.ex. entréprodukt till gantnerkort som används för att låsa skåp.

Dataidentifierare för betalkortsterminal:

 

Program för autogirohantering:

 

Minsta tid mellan inpasseringsförsök

Anger hur tätt samma kortnummer kan göra en inpassering på en och samma läsare (gäller både värdekort och abonnemang), i minuter. För täta inpasseringar registreras som nekade passageförsök, meddelande: "För tätt mellan passager".

Tillåten tidsskillnad vid inpassering

För att förhindra problem med osynkade klockor. Sätts exempelvis till -10 för att tillåta 10 minuters skillnad.

Inaktivera versionsrapportering till BRP:

 

Inaktivera automatisk förnyelse av licens:

Om den här väljs kommer BRP inte att försöka uppdatera licensnyckeln vid uppstart.

Hotellsystem:

 

Integration med Bewator

Aktiverar funktionerna för manuell synkronisering.

Tillåt borttagning av kort i Bewator Entro skapade av andra system

Om aktiverad tillåts BRP ta bort kort från Bewator Entro oavsett hur eller varifrån kortet lagts till. Om den inte är aktiverad tillåts BRP bara ta bort kort som denna BRP installation har lagt till. Denna inställning ska inte vara aktiverad om flera olika BRP installtioner är integrerade mot samma Bewator Entro.

Förskjutning av datum från Bewator Entro

Antal dagar som ska läggas på de datum som rapporteras från Bewator Entro.

Integration med Technogym:

 

Technogym klubbnyckel:

Se [Import av Aspirations (Club 2.0) från Technogym

Säljstatus för prospekt från Technogym:

Den Säljstatus som ska sättas på medlemmar som importeras via Club 2.0.

Grupp för prospekt från Technogym:

Den grupp som ska sättas på medlemmar som importeras via Club 2.0.

Använd sista fyra sifforna som standardpinkod

Använd sista fyra sifforna i ett svenskt personnummer som standard pinkod om personen inte har någon pinkod satt

Sökväg till webläsare

Används för att starta en annan webläsare än systemdefault från BRP. Det kan tex vara önskvärt att köra chrome i kioskläge. Det görs med <sökväg>\chrome.exe --app=

Inställningen kan överridas på klientnivå med propertyn brp.webBrowserPath

Endast läsning

Alla användare (förutom BRP-personal) får tillfälligt en roll som motsvarar Tittare.

  • No labels