Child pages
  • Inställningar Noshow
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du inte kommer åt Inställningar > Inställningar kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar. OBS! Kom ihåg att körningen är retroaktiv. Det betyder att gjorda noshows bör ignoreras om man inte vill att dessa ska få varningar och mail.

Inställningar > Inställningar (Noshow)

 

Förvalt

Tid för automatisk avbokning av noshows:

Det finns möjlighet att schemalägga en aktivitet som automatiskt avbokar noshows. För att aktivera denna funktion behöver ni kontakta BRP:s support.
Ange hur länge innan gruppaktiviteten börjar som de bokade platserna som inte blivit utnyttjade ska släppas. Ange i formatet HH:MM. Detta förutsätter också att fältet "Automatisk avbokning av noshows" har blivit aktiverat.

 

Skapa anteckning på deltagaren vid missat pass:

I samband med att ej uthämtade platser på en gruppaktivitet avbokas, skapas även en anteckning på marknadsfliken på de deltagares personkort vars platser har avbokats. Vill ni inte att anteckningen läggs till på personkortet så lämnas fältet blankt.

 

Stoppa bokning efter X antal noshows:

Detta fält får endast betydelse om ni aktiverat "Stoppa kioskbokning vid bokningsspärr" eller "Stoppa förbokning vid bokningsspärr". Ange efter hur många outnyttjade bokningar som kunden kommer att stoppas från att boka.
Om "Skicka mail vid missad gruppaktivitet" är aktiverat så får kunden ett mail efter varje missad bokning där det står hur många bokningar denne har missat hittills. Om fältet är tomt så antas en etta, d.v.s. kunden blir spärrad vid första missade bokningen. Denna inställning kan göras på anläggningsnivå.

1

Avskrivningstid för noshows (dagar)

Antal dagar efter vilka noshows ej längre räknas. Denna inställning kan göras på anläggningsnivå.

365

Räkna noshows per anläggning:

 
 

Stoppa kioskbokning vid bokningsspärr

Vid för många noshows stoppas kunden från att boka i kiosken.

Nej

Stoppa förbokning vid bokningsspärr

Vid för många noshows stoppas kunden från att förboka plats. Om man försöker boka in kunden i receptionen så visas en varning om att kunden har för många noshows. Man kan välja att boka in ändå.

Nej

Skicka mail vid missad gruppaktivitet:

En markering sätts i detta fält om kunden ska få meddelande om varning eller bokningsspärr via e-mail. Mallen för dessa meddelanden finns under Inställningar > Meddelanden > "Meddelande om bokningsspärr pga missad bokning" samt "Varning pga missad bokning"

Ja

Fakturera noshows:

Fungerar enbart om man bearbetar noshows manuellt. Om ikryssad kommer noshows att faktureras en avgift. Produkten som används vid fakturering ställs in på Kontaktregister > Anläggning > Spärrprodukt

Nej

Automatisk avbokning av noshows:

Det finns möjlighet att schemalägga en aktivitet som automatiskt avbokar noshows. (släpp av dropinplatser) För att aktivera denna funktion behöver ni kontakta BRP:s support. När detta är aktiverat så måste även tiden vara ifylld på fältet "Tid för automatisk avbokning av noshows". Detta kan styras per anläggning.

 
  • No labels