Child pages
  • Inställningar Avgifter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Avgifter)

Produkt för faktureringsavgift:

En vara som kan läggas på vid fakturering. Har man valt en vara kommer man vid faktureringsdialogerna ha möjlighet att kryssa i eller ur en rutan om faktureringsavgift ska läggas till fakturan. Detta gäller all fakturering förutom Autogiroabonnemang där man inte ska ha möjlighet att lägga på en faktureringsavgift.

Produkt för faktureringsavgift API:

Som ovan. Men gäller enbart för fakturor skapade via API.

Påminnelseavgift faktura vid påminnelse nr:

Om ni använder er av påminnelseavgifter ska ni här ange när avgiften ska påföras fakturan (inte autogirofakturor). Om 0 anges kommer avgiften att läggas på den första fakturan, om 1 anges kommer avgiften att läggas på den första påminnelsen (d.v.s. den andra fakturan) o.s.v.

Produkt för påminnelseavgift Faktura:

Om ni vill påföra en påminnelseavgift på fakturor (inte autogirofakturor) anger ni vilken produkt som ska användas till påminnelseavgiften. Produkten ska vara registrerad som produkttyp "Vara". Priset på varan motsvarar beloppet för påminnelseavgiften.

Påminnelseavgift AG-faktura vid omsändning nr:

Om ni använder er av påminnelseavgifter ska ni här ange när avgiften ska påföras autogirofakturan. Om 0 anges kommer avgiften att läggas på den första fakturan, om 1 anges kommer avgiften att läggas på den första påminnelsen (d.v.s. den andra fakturan) o.s.v.

Produkt för påminnelseavgift AG-Faktura:

Om ni vill påföra en påminnelseavgift på autogirofakturor anger ni vilken produkt som ska användas till påminnelseavgiften. Produkten ska vara registrerad som produkttyp "Vara". Priset på varan motsvarar beloppet för påminnelseavgiften.

Lägg aldrig påminnelseavgifter i betalfil:

 

Kryssa i "Ingen faktureringsavgift" på nya personer och organisationer:

 Standardvärde för "Ingen faktureringsavgift" på person- och organsiationskorten
  • No labels