Child pages
  • Installation av Aptus "Registrera 1105" för Bewator Entro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Följ installationsanvisningen som medföljde Aptus "Registrera 1105".

Följande gäller om Bewator Entro är inställt på att läsa kort enligt Entro Standard

Kontrollera att kort/brickorna läses med rätt nummer:

  1. Öppna Anteckningar/Notepad.
  2. Tryck fyra gånger på <Scroll Lock> på tangentbordet för att byta läge på läsare. Fortsätt tills bewator8 skrivs ut. (Läget bewator8 används om korten/brickorna ska användas med Bewator Entro.)
  3. Läs in ett kort/bricka och kontrollera om numret stämmer med det som står på kortet/brickan. Om det står fler än 8 siffror på kortet/brickan är det bara de 8 sista siffrorna som ska läsas av.
  • No labels