Child pages
  • Inställningar Färger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Färger)

Färg för bokningar:

Standardfärgen för bokningar i bokningsschemat om inte egen färg har angivits för bokad produkt eller något annat villkor för alternativ färg som t.ex. att bokningen är debiterad.

Färg för varubokningar:

När man visar varubokningar i schemat utan tjänstebokning.

Färg för debiterade bokningar:

Används när bokningen är betald för bokningar i bokningsschemat.

Färg för preliminärbeställningar:

I bokningsschemat, om bokningen tillhör en beställning som är markerad som preliminär.

Färg för arrangemang:

Visas i bokningsschemat för bokningar som ingår i ett arrangemang.

Färg för öppet schema:

I bokningsschemat, den bakgrundfärg i schemat som representerar ledig tid, d.v.s. där det finns schema eller arbetspass men ingen bokning.

Färg för stängt schema:

Visas i bokningsschemat när resursen är stängd, d.v.s. det finns varken arbetspass eller schema för den tiden.

Färg för ej kompetenta arbetspass:

Används i bokningsschemat när man har filtrerat bokningsschemat att bara visa resurser som har kompetens för en viss tjänst. Skulle en resurs vara kopplad till en annan resurs via ett arbetspass och denna andra resurs inte har kompetens för filtrerad produkt så visas ledig tid för resursen i denna färg.

Färg för kontraktsbokningar:

Används i bokningsschemat och visas randigt för reserverade kontraktstider som ej ännu är inbokade.

Färg för viktiga inmatningsfält:

Används på person- och organisationskortet. Vilka fält som ska få denna bakgrundsfärg kan bara aktiveras av BRP.

Använd färger i inpasseringsdialogen:

Används i inpasseringsdialogen, för att aktivera parametrarna "Färg för obetald faktura" samt "Färg för nekad inpassering"

Färg för utcheckade:

Används i bokningsschemat. Ramfärgen för utcheckade.

Färg för incheckade:

Används i bokningsschemat. Ramfärgen för incheckade.

Färg för nekad inpassering:

Används i inpasseringsdialogen. Bakgrundsfärg för senast inpasserade person som saknar rättighet att passera in.

Färg för obetald faktura:

Används i inpasseringsdialogen. Bakgrundsfärg för senast inpasserade person om denne har en obetald faktura.

Använd annan färg i gratis beställning:

För bokningsschemat. Om denna aktiveras används färgen från "Färg för bokningar som ingår i gratisbeställning" till att visa bokningar som ingår i en gratis beställning. D.v.s. alla bokningar som ligger i samma beställningen som bokningen som visas måste vara gratis. Så fort man lägger till en vara eller annan typ av produkt som kostar något så kommer standardfärgerna att användas i stället.

Färg för bokningar som ingår i gratisbeställning:

Aktiveras med "Använd annan färg i gratis beställning". Denna färg ersätter då "Färg för bokningar".

  • No labels