Child pages
  • Installation av Hypercom P2100 (RS232)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installation av Betalkortsterminal

  1. Anslut terminalen till COM1 (det måste vara den porten).
  2. Byt namn på de andra COM-portarna så att de alla ligger över 10, så har du en port förutom COM1, döp den till COM11.
  • No labels