Child pages
  • Om inställningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Visa inställningar

  • Kategori: Grupperar inställningarna utifrån användningsområde.
  • Visa: Väljer visningsläge för inställningarna. Valet "Systeminställningar" visar standardvärdet på alla inställningar. De inställningar som är markerade med blått har avvikande värden på någon anläggning.

(Klicka på bilden för att få den större)

Väljer man att visa en anläggning får man se de inställningarna som den anläggningen använder. Rader som är markerade med gult indikerar att den valda anläggningen har ett inställningsvärde som avviker från systemvärdet.

(Klicka på bilden för att få den större)

Ändra/visa inställningar

Dubbelklicka på en rad för att visa inställningen. OBS! Värdet som visas är alltid värdet på systemnivå. Om en anläggningen har en avvikande inställning görs den i listan nedanför värdet.

Bara de anläggningar som har en avvikande inställning visas i lista. Du kan göra en avvikande inställningen för en anläggningen genom att lägga till anläggningen i lista. Om du vill att en anläggning som har en avvikande inställning istället ska använda systemvärdet tar du bort anläggningen från listan.

  • No labels