Child pages
  • Inställningar Utskriftsmallar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar (Utskriftsmallar)

Här ställs utskriftsmallar för kvittoskrivare in. Det finns mallar för följande:

  • Inpasseringskvitto
  • Kvitto
  • Nota
  • Passbiljett
  • Entré
  • Bekräftelse
  • Utsläppsmeddelande
  • Påfyllnadskvitto för SafePay

OBS! För ändringar av dessa mallar ta kontakt med BRP:s support.

 

Exempelmall Entré

Ortientskrivare:
 
<paperWidth>48</paperWidth>
<center><big>${enhet.name}</big>
${entre.product}
${entre.start}
<bar>${entre.cardNumberWithLength}</bar>
</center>
<cut>
 
Starskrivare:
 
<paperWidth>42</paperWidth>
<center><big>${enhet.name}</big>
${entre.product}
${entre.start}
<bar>${entre.cardNumber}</bar>
</center>
<cut>

 

 

  • No labels