Child pages
  • Inställningar Internetkassa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Internetkassa)

Alternativ för betalning med kort över Internet

Kategori "Internetkassa"

URL till internetkassa:

Endast DIBS internetbetalning. Adress finns i debitechs manager-sidor under General - System Settings.

Timeout för internetbeställning:

Tid innan beställningen betraktas som övergiven och raderas. Sätt inte denna för lågt då det ger problem med återrapporteringen av betalningar. Rekommenderat värde: 1:10. Endast kunden själv kan ta bort sin bokning innan den betraktas som övergiven. Detta görs enklast från kundvagnen.

Kryptera URL till internetkassa:

Sätts av BRP, ändra ej.

MAC-nyckel för internetkassa:

Sätts av BRP, ändra ej.

Internetkassa använder 3dSecure:

Sätts av BRP, ändra ej.

Samport:

Om man använder Samport för internetbetalning.

Kundnummer Samport:

Kundnummer (även kallat telluspay-id) hos Samport.

Skicka kvittokopia till:

Kvittokopia på alla internetköp skickas till denna adress.

Betalmetod för FlexPay:

Det betalsätt som flexpayköp betalas med. Välj bland era tidigare registrerade betalsätt.

Sida efter Flexpay:

Den sida som ska visas efter att en kund har klickat på BRP-länken från Flexpay.

Samport Secret key:

 

Reservera belopp vid betalning:

Vid internetbetalning kommer beloppet reserveras och sedan godkännas istället för att dras direkt. Fungerar endast med Samport.

Använd elektronisk registrering av AvtaleGiro:

 

Mall för ångerblankett:

Den mall som ska användas för att generera den ångerblankett som bifogas beställningen av värdekort eller abonnemang

Mall för autogiro kontrakt:

Mall för kontraktet vid tecknande av abonnemang som dras mha autogiro

Mall för icke autogiro kontrakt:

Mall för kontraktet vid tecknande av abonnemang som inte dras mha autogiro

  • No labels