Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brponly
TitleInställning

Lägsta version: Inte klart. Funktionen har ännu inte nått RTM (release to market)
Med Churn prediction men inte MailChimp eller push: 2019.1408

Förutsättningar:
En installation av BRP Cloud. Vi kan i dagsläget endast installera BRP Cloud för kunder hostade hos Netono - inte egenhostade. För installation av BRP Cloud, kontakta Anders.
Sälj lägger upp licensabonnemang som aktiverar inställningen "useCustomerRetention" - Sätts på anläggningsnivå via Feature Toggle. Det är enbart personer som är kopplade till en anläggning med flaggan satt, som kommer med i urvalet. Skapa licensabonnemang i BRP Prod och aktivera enligt beskrivning i dokumentation Licenshantering addons (Se avsnitt. Aktivera addon)
Inställning infoFromEmail - Avsändare vid e-postutskick (sätts på installationsnivå)

Funktionen är tillgänglig i kundens installation av BRP Cloud under https/*.brpsystems.com/salesmanagement/

 

...