Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Abonnemang med månadskostnad (Avrundat neråt till närmaste heltal)

Beräkning:

  • Debiteringsenhet - Dag: Abonnemangets kostnad / abonnemangsproduktens debiteringsintervall * 31
  • Debiteringsenhet - Månad: Abonnemangets kostnad / abonnemangsproduktens debiteringsintervall (min. 1)

Exempel:

  • Årskort a´ 5000:- med debiteringsintervall 12 mån. Abonnemang 200:-/7 dagar - Månadskostnad = (200 / 7) * 31 = 885:-
  • Abonnemang 5000:-/år - Månadskostnad = 5000 / 12 Månadskort a` = 416:-
  • Abonnemang 300:- med debiteringsintervall 1 /mån . - Månadskostnad = 300 / 1 = 300:-


Avstängd:

Antingen avstängda eller inte

...