Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Skicka ett mejl till support@brpsystems.se och berätta att ni vill börja använda "Vipps på Nett".
  2. Gå till https://www.vipps.no/bedrift/vipps-pa-nett
  3. Under rubriken "Bestille Vipps på nett?" välj "Direkte integrasjon"

  4. I formuläret, välj "Direkte integrasjon", inte "Integrasjon via leverandør"
  5. Fyll i alla uppgifter och gå vidare med processen.
  6. Skicka den info du får från Vipps till BRP i ärendet som skapades i punkt 1.

Observera att tjänsten trots namnet "Vipps på Nett" i BRP används för betalning i fysisk kassa.

BRP debiterar löpande för tid i samband med driftsättning (1000NOK/timme).