Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Resultatrapport

KolumnFörklaring
Träning TotaltOmsättning avdelning 10-19
ÅrsabonnemangOmsättning avdelning 11-12
Träningstjänster

Omsättning avdelning 20-29

BehandlingarOmsättning avdelning 30-39
Kiosk / KosttillskottOmsättning avdelning 40-49
ButiksvarorOmsättning avdelning 50-59
Utbildningar / KurserOmsättning avdelning 60-69
ÖvrigtOmsättning avdelning 70

Omsättning

Omsättning per avdelning

Kostnader

Kostnader per avdelning

Resultat

Avdelning omsättning - avdelning kostnad

 

Avvikelse

 Årsabonnemang: (omsättning avdelning 11-12) - (kostnad avdelning 10)

Nyckeltal

Avdelning omsättning / avdelning kostnad

Vid nyckeltalet 1,0 går avdelningen jämt ut. Högre nyckeltal bidrar till bolagets vinst.

Om nyckeltalet är null kan bero på följande saker:
  • Avsaknad av omsättning eller kostnad under den angivna perioden
  • Felaktigheter i rådata, och då även implicit i bokföringen (t.ex negativ kostnad)

Avvikelse

Årsabonnemang: (Omsättning avdelning 11-12) / (Kostnad avdelning 10)

Benchmarkrapport

Omsättning

KolumnFörklaring
Medelpris ÅrskortOmsättning för avdelningar 11-12 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / MedlemOmsättning för avdelningar 20-60 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / BesökOmsättning för avdelningar 20-60 / totala antalet besök, för aktuell period
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

Besöksfrekvens

KolumnFörklaring
Besöksfrekvens medlemmarBesök per medlem i snitt
Aktiva medlemmarAktiva medlemmar1 / utgående medlemmar
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

1Medlemmar som har tränat minst en gång under aktuell period

Nyckeltal Verksamhet

KolumnFörklaring
MedlemsdifferensIngående medlemmar - utgående medlemmar, för vald period
BesöksfrekvensBesök per medlem i snitt, för vald period
ÅldersgrupperDemografiska spridningen på medlemsbasen
Påverkningsbara uppsägningarUppsägningar som är konfigurerade i BRP till att vara påverkningsbara
Ej påverkningsbara uppsägningar

Uppsägningar som är konfigurerade i BRP till att vara ej påverkningsbara

RetentionMånader i snitt som en kund är medlem, med utgångspunkt från vald period
AttritionMedlemsminskning för vald period (utgående medlemmar / ingående medlemmar)
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

Nyckeltal Ekonomi

Avdelning omsättning / avdelning kostnad

Vid nyckeltalet 1,0 går avdelningen jämt ut. Högre nyckeltal bidrar till bolagets vinst.

Benchmark - Medeltal för alla kunder delaktiga i benchmark

 Avvikelse

 Årsabonnemang: (Omsättning avdelning 11-12) / (Kostnad avdelning 10)