Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ert BRP behöver konfigureras för att ni ska kunna få BI-rapporter enligt den standard vi har skapat. Se BI konfiguration i BRP för hur ni ska göra det. Efter det är gjort kan vi konfigurera integrationen. För att kunna få tillgång till en BI-rapport krävs ett googlekonto. Om du inte har ett google-kopplat konto så är det enkelt att skapa ett gmailkonto på https://www.gmail.com för enbart detta ändamål.


Komma igång

Skicka ett ärende till oss på support@brpsystems.se och säg att du vill komma igång med Business Intelligence!

...