Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

* Bisnode tar en regstreringsavgift av DUNS-nummer.

* Debiteras löpande per timme  

 

1. Ansök om DUNS-nummer

Ansökan om DUNS-nummer gör ni på länkarna nedan. Det kostar ca 400 SEK i Sverige men är gratis i Norge.

...