Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Apple kräver att appen publiceras i ert namn. Detta kräver att ni öppnar ett utvecklarkonto hos Apple,
till en kostnad av $99 per år. BRP hjälper er med ansökan av utvecklarkonto. Denna Google tar en engångssumma på $25 för att få ett utvecklarkonto. Denna process tar mellan en och några veckor. Läs mer om processen här

Google tar en engångssumma på $25 för att få ett utvecklarkonto. 

iOS Distribution Certificate  - Om fråga från Apple kommer om förnyelse av certifikat: 
Certifikatet används bara när vi laddar upp nya versioner av appen. Det påverkar inte vad som finns i Appstore. 
Behöver inte förnyas.

...