Child pages
  • Avisering av autogirodebitering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Denna funktion riktar sig främst till er som använder kundkonto som dras via autogiro eller avtalegiro. Om inte kundkonto nyttjas är det inte nödvändigt eftersom beloppet då redan är aviserat i abonnemangsavtalet. I och med att beloppet som dras via skiljer sig från månad till månad så kan ni skicka ut en specifikation till kunden inför dragningen. Om ni trots detta vill skicka för alla autogirofakturor och inte bara kundkonto, kolla med er utgående e-postserver om dom kan hantera den stora mängden mail som skickas.

...