Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. I översta högra hörnet finns en symbol brevid namnet som berättar om man är instämplad eller ej
  2. Klicka för att öppna menyn
  3. a. Är man instämplad visas menyvalet "Stämpla ut"
    b. Är man inte instämplad visas menyvalet "Stämpla in"
Brponly
TitleViktigt

I BRP ska porten konfas upp med en läsare också. Om läsaren saknas kommer stämpelklockan inte att fungera alls.