Child pages
  • Driftsättning tidrapportering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Brponly
TitleTBR Z68790

Se till att ekonomiansvarig skapar initial låst månad för alla anställda som redan jobbar på bolaget. Se Export av löneunderlag

...

TitleProdkutkolumner

För att lägga till dimensionerna i produktlistan kör:

insert into field (mov, type, name, caption, size, visible, sortorder) values ('ProductMov', 'TextField', 'Object1', 'nameDimension1', 100, 1, 4100);
insert into field (mov, type, name, caption, size, visible, sortorder) values ('ProductMov', 'TextField', 'Object2', 'nameDimension2', 100, 1, 4200); 

 

Gå sedan till Inställningar > "Anpassade språksträngar" och lägger in

nameDimension1=Kostnadsställe
nameDimension2=Avdelningsredovisning

...