Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Brponly
TitleInfo

Benify körs hos NW, Göteborg Stad och Medley.

Benify visar väldigt svagt intresse för att kicka igång några fler kunder för att det innebär jobb för dem att sätta upp integrationen. Det enda vi kan göra är att be kunden tjata på sin benifyrepresentant.

Wellnet pilotar hos NW.

Söderberg & Partners kör live hos NW sedan 2016-07

...

titleInfo

...

 

Benify/Wellnet/Söderberg & Partners

...

Samtliga integrationer är under pilottestning hos några kunder. BRP skickar nyhetsbrev när testerna är klara. (2015-12-15)

Benify

...

Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.benify.sehttp://www.wellnet.sehttps://www.actiway.se och http://www.soderbergpartners.se/Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen) publicerar produkter* i sina webportaler där arbetsgivarnas personal kan logga in och beställa abonnemang/klippkort.

...

 • Ni bestämmer tillsammans med Friskvårdsportalen vilka produkter i ert BRP som ska vara tillgängliga.
 • Friskvårdsportalen behöver Anläggning + id (Kontaktregister > Anläggningar) samt produkt + produktnummer (Produkter > Produkter)
 • Vi måste veta vem som är er kontaktperson hos Friskvårdsportalen.
 • Ni kan bestämma till vilket pris och på vilka anläggningar de olika produkter ska vara tillgängliga.
 • I BRP måste finnas en organisation Benify/Wellnet/SOP
  • Från organisationen hämtas fakturaadress.
  • På denna organisation sätter ni även antal fakturadagar.

 

Kontering provision

 • Vi föreslår att man ser provision som en kostnad och inte en intäktsförlust. Följ nedan steg för att skapa relevanta konton
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 2641 Ingående moms 25%
 • Ekonomi - Inställningar - Momsgrupper. Skapa en ny momsgrupp med 25% moms, välj kontot ovan. Välj namn 25 ingående.
 • Ekonomi - Inställningar - Konton. Skapa konto 6050 Försäljningsprovision, välj momsgruppen ovan. Se till att kontot bara kan nyttjas som försäljningskonto på varor.

...