Child pages
  • Medlemsstatistik

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En person räknas som medlem om de är nyttjare av ett eller flera abonnemang som ger medlemskap den sista dagen i den aktuella månaden (detta gäller oavsett avvikelser såsom frysningar etc).
För en mer detaljerad information om antalet nya medlemmar, icke betalande se Attrition.

Anläggningstillhörighet

En person tillhör den anläggning där denne har ett aktivt abonnemang som ger medlemskap.
Om en person har flera aktiva abonnemang på olika anläggningar så räknas anläggningen med det äldsta abonnemanget.

...