Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ändra priset på ett abonnemang åt gången

Notera, ändringar Ändringar av pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutiner måste användare inneha rättigheten "Abonnemang - Ändra pris på kundrutinsabonnemang".

...

  1. Sök upp och markera det abonnemang som ska ändras
  2. Dubbelklicka och ange datum för prisändring i fältet "Prisjusteras"
  3. Ange det nya priset i fältet "till"
  4. Spara med "OK"

Massändring av pris

Notera, ändringar Ändringar av pris på abonnemangsprodukter som används i kundrutiner måste användare inneha rättigheten "Abonnemang - Ändra pris på kundrutinsabonnemang".

...