Child pages
  • Paket

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Antal

Förklaring

En

En resurs / produkt bokas upp, men priset multipliceras med antalet deltagare. I regel används detta för konferenspaket där lokalkostnaden ska variera med antal deltagare.

(Om du valt detta alternativ för ett paket som säljs i kassan, ökar endast priset på paketdelen när antalet paket ändras.)

En för varje deltagare

Lika många produkter bokas upp som antal deltagare. Vid försäljning i kassan räknas antalet paketdelar upp om antalet paket ökar.

 

Ta bort en paketprodukt

  1. Gå till Produkter > Produkter. Sök fram era paketprodukter genom att i fältet "Typ:" välja "Paket".
  2. Markera aktuellt paket ur sökresultatet och klicka på ikonen "Soptunna".
  3. Dialogfönster "Fråga" öppnas och borttagning av paketet verifieras genom att svara på frågan "Är du säker att du vill radera markerad post?".
  4. Klicka på "Ja" om hela paketet ska tas bort eller "Nej" om borttagningen ångras och hela paketet ska vara kvar .

...