Child pages
  • Objektet beställning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%

Annan fakturamottagare:

Column
width70%

Flik En separat flik med uppgifter om annan person, organisation, adress och epost. För att detta ska användas vid fakturering så måste "Använd nedanstående uppgifter" vara ikryssad. Fliken ändrar färg till röd då Annan fakturamottagare är aktiveradaktiv.