Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om man vill kunna överlappa itdkoder tidkoder vid tidrapportering i BRP Online krävs addonen Tidrapportering Premium, detta kan beställas genom att kontakta BRP Support. 

...