Child pages
 • Metra + Wellness

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

På detta sätt kan inpassering i Metra (med wellnessnycklar) användas tillsammans med Wellness.

 1. Skapa personen i BRP.
 2. Sök personen i kassan och sälj ett abonnemang eller värdekort.
 3. Läs in nyckeln med Metra-läsaren när köpet slutförs. (Personen
  synkas med Metra)
 4. Sök och öppna personen i BRP (personkortet).
 5. Klicka "Synkronisera". Personen synkroniseras med WS (utan kortnummer).
 6. Sök upp personen i WS.
 7. Lägg nyckeln i TGS-läsaren och tryck "Tilldela nyckel" i WS-klienten.