Child pages
  • Periodisering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • För att få till korrekta skulder på befintliga abonnemang behöver BRP kontaktas för massuppdatering av databasen. Denna metod kräver att abonnemangen är sålda i BRP och fungerar inte på importerade abonnemang. Periodiserade skulder som uppkom före BRP får hanteras manuellt enligt tidigare metod tills de är tömda.

Konteringsexempel

För mer konteringsexempel, se Konteringsexempel

Avstämning

...