Child pages
  • Autogirohändelser

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här kontrolleras att autogirofakturor som skapats i debiteringsrutinen verkligen betalas.

"Hos BGCInväntar svar" ska bara innehålla fakturor från att dragningsfilen skickats fram till att resultaten lästs in (d.v.s. i slutet av månaden). Alla fakturor ska ha samma förfallodatum, d.v.s. datumet för aktuell autogirodragning. Finns andra fakturor i listan har ni inte fått besked från banken om alla dragningsförsök.

...