Child pages
  • Fakturor i kassan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Fakturering från Fakturera i kassanLink/

Fakturera

...

Fakturera från kassan

Fakturor kan endast skapas för kunder som är registrerade i ert kundregister. När ni fakturerar från kassan kommer allt som finns på aktuellt kvitto att faktureras. Om inte alla produkter ska faktureras behöver ni först flytta dessa produkter till ett annat kvitto.

...