Child pages
  • Begreppslista

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z

Anchor
A
A

A

Section
Column
width30%

Abonnemang

Column
width70%

En produkttyp. Ett abonnemang är ett köp av en abonnemangsprodukt av en kund. Abonnemanget gäller för en viss tid och debiteras med ett visst intervall, beroende på abonnemangsprodukten. Abonnemanget ger kunden tillgång till rättigheter under den debiterade perioden. Det kan t.ex. vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista. Rättigheterna anges på abonnemangsprodukten. Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp abonnemanget.

Section
Column
width30%

AG se Autogiro

Column
width70%
 
Section
Column
width30%

Anläggning

Column
width70%

Anläggningar är en logisk uppdelning av verksamheten, oftast en fysisk plats. Ett bolag kan t.ex. bestå av flera simhallar och om varje simhall ska ha en egen ekonomisk uppföljning så utgör den enskilda simhallen en egen anläggning. I BRP måste minst en anläggning registreras så om bolaget enbart består av en simhall så ska denna simhall registreras som en anläggning.

...

Section
Column
width30%

Inzoomning

Column
width70%

Söker "automatiskt" på namn i personregistret kontaktregistret i samma sekund som en bokstav anges. Söker i första hand på efternamnet men förnamnet är också sökbart om man skriver , (kommatecken) och därefter anger förnamnet.

...

Section
Column
width30%

Kundkonto

Column
width70%

Används för hantering av kundkredit. Kunder med en kreditgräns får köpa på kredit och betala senare.

Anchor
L
L

L

 

Section
Column
width30%

Lagerförändringsjournal

Column
width70%

Verifikat som avser de transaktioner som påverkar lagersaldot.

Section
Column
width30%

Lagerställe

Column
width70%

Den fysiska placeringen av ett varulager.

...